Wim Steyn

kykNET Verslag & Laataand Aktualiteit

Executive Producer | Uitvoerende Vervaardiger
Wim has been involved in the South African Television industry for the last 15 years. He is excited by South African audiences and welcomes challenges that niche audiences & specific genres need to succeed.

Wim is vir die afgelope 15 jaar reeds betrokke in die Suid-Afrikaanse film en televisie-bedryf. Hy is opgewonde oor Suid-Afrikaanse produkte en kykers en verwelkom die uitdagings en strategie om niche gehore en genres positief & suksesvol te laat reageer.

Email: Wim@ideacandy.tv

Wynette Theart

kykNET Verslag & Laataand Aktualiteit

Producer | Vervaardiger
Adventurous at heart and always looking for a challenge, Wynette is the product of some of South Africa’s best live and reality productions. Never scared to get her hands dirty, she strives to complete all tasks with perfection, dedication and fun.

Wynette is doelgerig, avontuurlustig en spontaan. Haar deelname aan van Suid-Afrika se beste produksies het bygedra tot haar karakter, deursettingsvermoë en werksetiek. Dis eenvoudig so: Wynette en die kassie is gemaak vir mekaar.

Email: wynette@aktueel.tv

Clorinda Koert

kykNET Verslag & Laataand Aktualiteit

Line Producer | Lynvervaardiger
With more than 8 years’ experience in film, soapies and actuality Clorinda is an experienced Line Producer who Is informed, dynamic and hard working. Clorinda has been with IdeaCandy for the past 5 years and considers it her second home.

Met meer as agt jaar ondervinding in sepies, aktualiteit en films is Clorinda ‘n gesoute Lynvervaardiger. Sy is ingelig, dinamies en hardwerkend. Na meer as 5 jaar by IdeaCandy, is hierdie haar tweede tuiste.

Email: clorinda@ideacandy.tv

Elle Oosthuizen

IdeaCandy Projects

Producer  | Vervaardiger
Elle started working is television in 2008 and has specialized in producing live award shows as well as production and management of the annual kykNET Silwerskerm short film project and film festival. Elle is a producer with a creative vision and attention to detail.

Elle het in 2008 haar loopbaan in televisie begin. Sy spesialiseer in vervaardiging van regstreekse programme soos toekenningsgeleenthede en die vervaardiging & bestuur die Silwerskerm-kortfilmprojek en Silwerskermfees. Elle is ‘n vervaardiger met ‘n kreatiewe visie en het ‘n goeie oog vir die fynste detail.

Email: elle@ideacandy.tv

Adri Britz

IdeaCandy Projects

Project Manager | Projekbestuurder
Adri has a passion for anything creative and has mostly been involved in the industry as performer on film, Tv and stage. She is very excited to explore television as project manager for IdeaCandy.

Adri het n passie vir enige iets kreatief en het begin in die industrie as kunstenaar in film, TV en verhoog. Sy is baie opgewonde om agter die skerms te werk in TV as projekbestuurder by IdeaCandy.

Email: adri@ideacandy.tv

Debré Opperman

 Production Manager 

With an education background in drama and theatre, Debré broadened her skillset by eventually moving into the television industry. Quickly finding her niche in production and with a “little bit” of an OCD mindset, she controls productions tightly and run them (and her crew) to a tee. This no nonsense PM gets the job done with a smile and passion for her projects.

Met opleiding in drama en teater, het Debré haar horisonne verbreed deur om agter die skerms in die televisie industrie in te beweeg. Sy het vining haar plek in produksie gevind en beheer haar stel (en crew) met gemak, ‘n glimlag en ‘n passie vir haar projekte.

Email: debre@ideacandy.tv

Loftus Marais

kykNET Verslag in gesprek

Content Editor | Inhoudsregisseur
Loftus Marais studied literature and has worked in book marketing and live morning television. He is interested in two of the most incompatible things: poetry and politics. While appreciating the rush and urgency of live news television, it is a constant challenge for a skittish nerd like him.

Loftus Marais het literatuur studeer en het al in boekbemarking en regstreekse ontbyttelevisie gewerk. Hy stel belang in twee dinge wat byna onversoenbaar is: poësie en politiek. Hoewel hy die snelle vaart en dringendheid van nuustelevisie waardeer, is dit dikwels ’n uitdaging vir ’n skrikkerige bleeksiel soos hy.

Email: loftus@knverslag.tv

Stephanie Pekeur

Stephanie het haar loopbaan by die grootste Afrikaanse koerant in die wêreld begin. Dis hier waar sy haar passie vir die gewone mens  en die  stories wat nie altyd vertel word nie, ontwikkel het. Sy is opgewonde om dié stories met meer kleur en klank na die televisieskerm te bring.

Stephanie started her career at the biggest Afrikaans newspaper in the world. That’s where her passion for ordinary people, and the often untold stories, developed. She is excited about bringing these stories to life on screen.

Email: stephanie@aktueel.tv

Pieter Steyn

Prontuit

Content Editor | Inhoudsregisseur
Pieter is ‘n bekroonde joernalis wat meer as ‘n dekade al in die media werk.

Pieter is an award winning journalist that worked in the media industry for more than a decade.

Email: pieter@aktueel.tv

Minette van der Walt

Winslyn

Content Editor | Inhoudsregisseur
Minette obtained her Journalism and Fine Art Degree from Rhodes University in Grahamstown. It was here that her love for storytelling, facts and fiction came together in the form of television production. Cultivating her curiosity, she navigates the world we live in.

Minette het haar Journalistiek en Visuele Kuns graad by Rhodes Universiteit in Grahamstad voltooi. Dit was hier waar haar liefde vir storie-vertel, fiksie en feite bymekaar gekom het in die vorm van televisie-produksie. Vasberade om ’n verskil te maak, is sy vol hoop vir die wêreld waarin ons leef.

Email: minette@aktueel.tv

Werner Swart

kykNET Verslag

News Editor | Nuusredakteur
Werner has been in journalism for 20 years, working at titles such as Sunday Times, The Times and Huisgenoot. He made the jump to television news in 2015 and has never looked back.

Werner is reeds vir 20 jaar in die joernalistiek en het by verskeie titels soos Sunday Times, The Times en Huisgenoot gewerk. Hy het in 2015 na televisienuus oorgeskakel en nooit teruggekyk nie.

Email: wernerswart@knverslag.tv

Martin Gouws

Martin het onlangs Kaapstad verruil vir Johannesburg op soek na “groener weivelde”.

Met produksie-ondervinding in leefstyl TV-programme is hy nou deel van die KN Verslag & KN Verslag-nuusspan en gryp die nuwe geleentheid met al twee hande aan. Martin is ‘n raakvat-agtermekaar-tipe ou, doelgerig en passievol oor TV en om mense se stories te vertel. Hy sien altyd kans vir ‘n uitdaging.

Martin exchanged Cape Town for Johannesburg in search of “greener pastures”.

With production experience in lifestyle TV, he is now part of the KN Verslag & KN Verslag in Gesprek news team and is enjoying the change.

Martin takes pride in being organized and driven. He is passionate about TV and telling people’s stories. He is always ready for a challenge!

Email: martin@knverslag.tv

Merveline Ferris

Merveline is passionate about film and television. She has her honours degree in Film and Television and stems from an acting background. She has moved from working in content at kykNET to Idea Candy as production manager.

Merveline is passievol oor film en televisie. Sy het ‘n honneursgraad in Film en Televisie en kom van ‘n toneelspeel agtergrond. Sy het aan inhoud by kykNET gewerk voor sy by IdeaCandy as produksiebestuurder aangesluit het.

Email: merveline@aktueel.tv

Danie Putter

Danie enjoys the daily challenges of the entertainment industry. As formerly trained actor, he has recently swopped the spotlight for the challenges behind the scenes. Initially appointed as production assistant at IdeaCandy, he has now progressed into the role of production manager.

Danie geniet die daaglikse uitdagings van die vermaaklikheidsbedryf. Met ‘n agtergrond in toneelspel en BA Drama graad, het hy die kollig verruil vir die uitdagings agter die skerms. Hy het as produksie-assistent by IdeaCandy aangesluit en werk deesdae as produksiebestuurder.

Email: danie@aktuul.tv

Janice Raath

kykNET Verslag

Journalist | Joernalis
Janice has worked in print and television since 2009. Recently she opted to control the chaos behind the scenes and works hand in hand with the news producer as a quality controller for the live news programs kykNET Verslag and kykNET Verslag in Gesprek.

Janice werk sedert 2009 in gedrukte media en televisie. Nadese is sy verantwoordelik vir gehaltebeheer by die regstreekse nuusprogramme kykNET Verslag en kykNET Verslag in Gesprek.

Email: janice@knverslag.tv

Kirsten van Jaarsveld

kykNET Verslag

Journalist | Joernalis
Kirsten van Jaarsveld is an avid lover of animals, books, music and her birth city Johannesburg. She thinks journalism is the most interesting thing you can do whilst getting paid.

Kirsten van Jaarsveld is ‘n groot diere-, boek-, en-musiek liefhebber, en sy’s mal oor haar geboortestad Johannesburg. Sy dink joernalistiek is die mees interessante werk wat jy kan doen.

Email: kirsten@knverslag.tv

Lourensa Eckard

kykNET Verslag

Journalist | Joernalis
Lourensa Eckard is a born and bred journalist. She decided to switch print journalism for TV journalism a few years ago and it was the best decision she ever made. She loves chasing deadlines but not as much as she loves chasing politicians around with a microphone.

Lourensa Eckard is ’n gebore en getoeë joernalis. Sy het die gedrukte media ’n paar jare gelede verruil vir TV joernalistiek en dit is die beste besluit wat sy tot nog gemaak het. Sy is mal daaroor om spertye te jaag, maar nie so baie soos om politici met mikrofone rond te jaag nie.

Email: lourensa@knverslag.tv

Stephen Tau

kykNET Verslag

Journalist | Joernalis
Stephen has been in the print media industry for the past 14 years. He has also been involved in community radio where he has been volunteering as a music presenter, news reader, sports presenter and as a consultant. Through his 2010 FIFA World Cup coverage for both radio and The Citizen, Stephen was awarded certificates for runners up in the annual Gauteng sports awards, for two consecutive years.

Stephen werk al vir 14 jaar lank in die gedrukte media. Intussen was en is hy nogsteeds betrokke by gemeenskapsradio as nuusleser, musiek- en sport-aanbieder. Stephen is vir twee agtereenvolgende jare met sertifikate vereer vir sy dekking van die 2010 FIFA Sokker-wêreldbeker.

Email: stephen@knverslag.tv

Ilze-Marie le Roux

Ilze-Marie Le Roux beskou makro-ekonomie as ‘n ballet, politieke debat as ‘n gunsteling klets onderwerp en syfer-belaaide dokumente as ligte leesstof. Sy poog om meer mense se belangstelling en begrip van dié onderwerpe te prikkel deur die stories agter die groot woorde te vertel. Ilze-Marie se kleurvolle loopbaan strek van musiek radio tot joernalistiek. Sy het einde 2017 by Kyknet Verslag aangesluit.

Ilze-Marie Le Roux views Macro-Economics as ballet, political debate as a favourite chat topic and ‘n figure-filled document as light reading. She aims to make these topics more interesting to people by telling the stories behind the big words. Ilze-Marie has had a colourful career stretching from music radio to journalism. She joined Kyknet Verslag at the end of 2017.

Email: ilze@knverslag.tv

Romantha Botha

In 2015 Romantha entered the world of journalism through print media and instantly fell in love with being able to report on issues that affects South Africans across the board. She recently decided to exchange her pen for a mic with the hope of continuing this passion of storytelling in front of the camera.

In 2015 het Romantha die wêreld van joernalistiek deur middel van die drukpers betree. Sy het onmiddelik daarop verlief geraak om verslag te doen oor kwessies wat Suid-Afrikaners reg deur die bank raak. Sy het onlangs haar pen vir ‘n mikrofoon verruil met die hoop om haar passie vir storievertelling, voor die kamera voort te sit.

Email: romantha@knverslag.tv

 

Xolani Nhlapo

kykNET Verslag

Field camera operator and editor | Veldkamera-operateur en redigeerder
Xolani is a young talented ENG camera operator for kykNET Verslag. He joined the TV industry in 2013. Journalists enjoy carpool karaoke with him and love his amazing style of storytellings. Xolani enjoys the unpredictability of the news environment.

Xolani Nhlapo is ’n talentvolle kameraman. Hy het by die televisie-bedryf in 2013 aangesluit. Joernaliste wat saam met hom werk sê sy karaoke-singery in die kar en wonderlike manier van storievertel is sy ander geheime talente. Xolani geniet die onvoorspelbaarheid van die nuusomgewing. ’n Gewone dag in Xolani se lewe kan bestaan uit die president op kamera vasvang of rubberkoeëls by betogings trotseer.

Email: xolani@knverslag.tv

Rudi Du Preez

Rudi deel nie net stories met pen en papier nie, maar ook deur die oog van ‘n lens.

As hy nie ‘n boek in sy hande het nie, het hy ‘n kamera.
Hy beskou sy ondervinding in die Film & TV bedryf as ‘n hoofstuk wat hom voorberei het vir die onvoorspelbare atmosfeer van die nuusomgewing.

As kameraman vir kykNET Verslag glo hy sy verantwoordelkheid agter die kamera eindig wanneer die storie voltooi is, nie wanneer die kamera ophou rol nie.

Rudi Du Preez

Rudi tells stories with more than just pen and paper, but alsothrough the eye of a lens.

When he’s not carrying a book, he’s carrying a camera.

He regards his experience in the Film & TV industry as achapter that prepared him for the unpredictable nature of the news environment.

As a cameraman for kykNET Verslag he believes hisresponsibility behind the camera ends when the story is done, not when the camera stops rolling.

Thando Hlophe

Thando Hlophe’s entrance into the world of news launched from a technical background, having completed an undergrad National Diploma in Video Technology from Durban University of Technology. In the 10 years of Electronic News Gathering (ENG) for 24 hour news channel eNCA, Thando developed an interest in the innerworkings of a newsroom in its entirety. This interest is what has propelled her to pursue a post graduate BA Honours in Journalism and Media Studies at the University of Witwatersrand. Visual storytelling is her passion. Through her work she hopes to open people’s hearts and create room for social change.

Thando Hlophe’s het die wêreld van nuus betree vanuit ‘n tegniese agtergrond, ná sy ’n voorgraadse nasionale diploma in video-tegnologie van die Durban Universiteit van Tegnologie ontvang het. In die tien jaar wat sy betrokke was by elektroniese nuusversameling by die 24-uur-nuuskanaal eNCA , het Thando ’n belangstelling ontwikkel in die binneprosesse van die nuuskantoor in sy geheel. Dit is hierdie belangstelling wat haar ’n nagraadse kwalifikasie in joernalistiek en media-studies by die Universiteit van die Witwatersrand laat nastreef het. Die vertelling van visuele stories is haar passie. Deur haar werk hoop sy om mense se harte oop te maak om ruimte te skep vir sosiale verandering.

Email: thando@knverslag.tv

Tania de Villiers

kykNET Verslag & Laataand Aktualiteit

Production & Post Production Management | Produksie & Na-produksiebestuur
Tania has been in this industry for the past 16 years. She started as a runner and instantly fell in love with what television-making is all about. She joined the IdeaCandy team in 2012 and now runs the whole post production process.

Tania is al vir 16 jaar in die bedryf. Sy het as ‘n “runner” begin het en dadelik verlief geraak het op wat dit behels om televisie te maak. Sy het in 2012 by die IdeaCandy-span aangesluit en oorsien nou die hele na-produksieproses.

Email: tania@aktueel.tv

Natalia Marshall

kykNET Verslag & Laataand Aktualiteit

Archivist | Argivaris
Natalia is a multi-facetted superheroine for the digital age. From being a digital librarian to post manager to line producer to systems specialist, Natalia has worked with several local production houses and channels. She is now guarding Idea Candy’s treasures.

Natalia is ’n digitale superheldin van vele talente. Van digitale bibliotekaris tot post-bestuurder, lynvervaardiger en stelselspesialis, het hierdie woelige wondervrou het al verskeie plaaslike produksiehuise en kanale van ’n paar skrikwekkende situasies gered. Deesdae bewaak sy Idea Candy se skatte.

Email: natalia@aktueel.tv

De Wyk Pretorius

kykNET Verslag & Laataand Aktualiteit

Editor | Redigeerder
Photographer at heart, he always experienced life and the world through a lens, now he edits those scenes.

Fotograaf in sy hart, het hy altyd die wereld en lewe deur ‘n lens beleef. Nou redigeer hy daai tonele.

Email: dewyk@aktueel.tv

David Zeelie

kykNET Verslag & Laataand Aktualiteit

Editor | Redigeerder
David is an on- and offline editor with more than 8 years media experience. He has worked on multiple shows including Dagbreek, Prontuit, Winslyn, Flits and kykNET Verslag.

David Zeelie is ‘n redigeerder met meer as 8 jaar ondervinding in die mediabedryf. Hy het al op verskeie programme gewerk, insluitend Dagbreek, Prontuit, Winslyn, Flits en kykNET Verslag.

Email: david@aktueel.tv

Maurice Bradley

Email: it@ideacandy.tv